perjantai 12. helmikuuta 2021

NUORTEN CHAT 9.3.2021

 Nuorten Chat 

Näkövammaiset Lapset ry:n työntekijä ja vertaisohjaajat ovat linjoilla nuorten chateissa. Tiistaina 9.3. klo 18-19.30 teemana on vapaa-aika. Nyt voi viettää vapaa-aikaa vertaisten kanssa.  

Chatiin liitytään Tukinetin sivuilta


Käythän rekisteröitymässä Tukinettiin ennen chatin avautumista.

Chatin löydät Tukinetin sivuilta.

Klikkaa chatin otsikkoa. Kun chat on käynnissä, näkymään ilmestyy ”Liity tähän ryhmächatiin”, jota klikkaamalla pääset mukaan.

NÄKÖVAMMAISTEN ALAKOULULAISTEN PERHEKURSSI

 Näkövammaisten alakoululaisten perhekurssi  

Iiriksessä 31.5. – 4.6.2021 

Sopeutumisvalmennuskurssi antaa tietoa ja käytännön vinkkejä lapsen koulunkäyntiin, omatoimisuuteen ja vapaa-ajan viettoon kavereiden ja perheiden kesken. Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan liikunta-, liikkumis- ja omatoimisuustaitoja kehitystason mukaisesti. Kurssin aikana on ohjelmaa näkövammaisille lapsille, vanhemmille ja sisaruksille. Kurssille pääsyä anotaan Kelasta. 

KOHTI KOULUPOLKUA-WEBINAARI 4-5 VUOTIAIDEN LASTEN VANHEMMILLE JA AMMATTILAISILLE

 Kohti koulupolkua -webinaari 4-5-v lasten vanhemmille ja ammattilaisille  

Näkövammaisen lapsen koulupolun valmistelut aloitetaan lapsen ollessa 4-vuotias. Webinaarissa saat tietoa siitä, mitä tarkoittaa pidennetty oppivelvollisuus, erityisen tuen päätös ja miten koulunkäynnin aloitus valmistellaan. Lisäksi keskustellaan vammaispalveluihin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista. Webinaarin toteuttavat Näkövammaisten liitto ja Valteri-koulu Onerva. 

Lauantaina 20.3.2021 klo 10–14 Teams-etäyhteydellä. 

OPPIVELVOLLISUUS LAAJENEE ELOKUUSSA

 Oppivelvollisuus laajenee elokuussa 

Oletko vuonna 2005 syntynyt 9-luokkalainen? Silloin laajennettu oppivelvollisuus koskee ensimmäistä kertaa juuri sinua. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen tai kunnes on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon. Toisen asteen koulutus on maksutonta tutkinnon suorittamiseen tai sen kalenterivuoden loppuun, kun täyttää 20 vuotta. Maksuttomia ovat kirjat, oppimateriaalit, työasut, työvälineet ja kouluateria. 

Uudistus on tulevaisuusteko, jonka tavoitteena on taata kaikille nuorille vähintään toisen asteen koulutus ja näin edistää työllistymistä. 
Näkövammarekisterin tutkimusten mukaan näkövammaisten henkilöiden työllistyminen on sitä varmempaa, mitä korkeampi koulutusaste on taustalla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta löytyy lisää tietoa uudistuksesta. 
 

tiistai 19. tammikuuta 2021

BREXIT VAIKUTTAA SOSIAALITURVAAN

 

Brexit vaikuttaa sosiaaliturvaan

Ison-Britannian ja EU:n välisen erosopimuksen siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa. Ennen siirtymäajan päättymistä Suomeen Isosta-Britanniasta muuttaneiden ja vastaavasti Isosta-Britanniaan Suomesta muuttaneiden sosiaaliturva säilyy pääsääntöisesti ennallaan myös siirtymäajan jälkeen.

Siirtymäajan jälkeen muuttavien sosiaaliturvaoikeudet riippuvat EU:n ja Ison-Britannian keskinäisistä sopimuksista. Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Päivitämme ajankohtaista tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin aina kun uutta tietoa on saatavilla. Seuraa sivua www.kela.fi/brexit.

Suomeen tai Isoon-Britanniaan asumaan, työhön tai opiskelemaan ennen 1.1.2021

Tässä osiossa kerrotaan, miten brexit vaikuttaa sosiaaliturvaasi, jos olet muuttanut Isosta-Britanniasta Suomeen tai Suomesta Isoon-Britanniaan ennen 1.1.2021. 

Jos olet muuttanut Suomeen tai Isoon-Britanniaan ennen 1.1.2021, sinua koskevat pääsääntöisesti samat EU:n sosiaaliturvasäännökset kuin ennen brexitiä. Erosopimus turvaa sosiaaliturvaoikeutesi eliniäksi tai niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteidesi perusteella erosopimus soveltuu. Erosopimus turvaa myös perheenjäsentesi sosiaaliturvaoikeuksia. 

Suomessa asuvien ja työskentelevien Ison-Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus Kelan etuuksiin edellyttää laillista oleskelua Suomessa. Noudata Maahanmuuttoviraston (migri.fi) antamia ohjeita oleskeluoikeudesta ja sen hakemisen määräajoista.

Kela saa Maahanmuuttovirastolta (migri.fi) tiedon oleskeluoikeuksista. Tiedon kansalaisuudesta ja sen muutoksista Kela saa Digi- ja väestötietovirastolta. 


SUOMESSA TYÖSKENTELEVÄN SOSIAALITURVAN ANSIORAJA NOUSEE

 

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 726,27 e/kk (723,69 e/kk vuonna 2020). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

KOROTUKSIA VAMMAISETUUKSIIN

 

Korotuksia vammaisetuuksiin

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2021 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

  • perusvammaistuki 93,39 e/kk
  • korotettu vammaistuki 217,93 e/kk
  • ylin vammaistuki 422,58 e/kk

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

  • perusvammaistuki 93,39 e/kk
  • korotettu vammaistuki 217,93 e/kk
  • ylin vammaistuki 422,58 e/kk

Eläkettä saavan hoitotuki

  • perushoitotuki 71,48 e/kk
  • korotettu hoitotuki 155,72 e/kk
  • ylin hoitotuki 329,27 e/kk
  • veteraanilisä 107,88 e/kk