keskiviikko 12. syyskuuta 2018

LIIKKUVUUSAVUSTUS

Liikkuvuusavustustusta voidaan maksaa, jos otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteisen työn tai osa-aika työn, jossa päivittäinen työmatka kestää yli 3 tuntia (osa-aikatyössä 2 tuntia)
Avustuksen saa vain toteutuneilta eli tehdyiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustuksessa on 3 kuukauden takautuva hakuaika.

VUOROTTELUKORVAUS

Vähintään 20 vuotta työelämässä ollut työntekijä ja hänen työnantajansa voivat sopia työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaa voi kestää 100-180 päivää.
Työnantaja sitoutuu palkkaamaan samaksi ajaksi TE-toimistosta työttömän työnhakijan.
Vuorottteluvapaan ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70 % työttömyyspäivärahan määrästä.
Vuorotteluvapaalle jäämiseen liittyy ikärajoja, joista saa lisätietoja osoitteessa kela.fi/vuorottelukorvaus.
Työttömyyskassaan kuuluvat hakevat vuorottelukorvausta kassaastaan ja muut kelasta.

SOTILASAVUSTUS

Kela maksaa sotilasavustusta asevelvollisen puolison ja ja lasten toimeentulon turvaamiseksi.
Asevelvolliselle voidaan maksaa asumisavustusta ja opintolainojen korot.
Sotilasavustusta voi hakea varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava.
Kela maksaa sotilasavustuksena
* perusavustusta, joka on yhtä suuri kuin täysi kansaneläke (628,85e/kk)
Lasten määrä korottaa avustusta.
*asumisavustusta
*erityisavustusta esm. lasten tarvikkeisiin
*elatusavustusta elatusmaksuihin, jotka asevelvollisen kuuluisi suorittaa

KOULUMATKATUKI

Lukio-opiskelija, ammatillista perustutkintoa tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta suorittava voi saada korvausta päivittäisistäkoulumatkojen kustannuksista, kun yhden suuntainen matka asunnolta oppilaitokseen on vähintäin 10 kilometriä. Koulumatka kustannusten on oltava vähintäin 54 e/kk, ja opiskeliaj maksaa itse kustannuksista vähintään 43  e /kk.

OPINTOTUKI

Opintotukea ovat opintoraha 17 vuotta täyttäneille ja opintolainan valtiontakaus.
Asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla,
ja Suomessa kansan- tai urheiluopistossa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat asuntolassa.
Opintoraha on verollista tuloa, ja sen määrään vaikuttavat hakijan ikä sekä se asuuko hakija itsenäisesti vai vanhempiensa luona. Sekä se onko hakija avioliitossa ja onko hänellä alaikäisiä lapsia.
Opintoraha on 38,66-325,28 e/kk.
Eniten tukea maksetaan alle 18 vuotiaan lapsen huoltajalle, jonka 250, 28 euron opintorahaan huoltaja korotus 75 euroa/kk.
Lasten lukumäärä tai se kenen luona lapsi asuu, eivät vaikutahultajakorotukseen.

Opintolainan valtiontakauksen määrä 650 e/kk. Alle 18 vuotiaalle se on 300 e/kk ja ulkomailla opiskelevalle 800 e/kk. Opiskelijan omat tulot huomioidaan koko kalenterivuodelta.
Vuosituloraja riippuu siitä kuinka usealta kuukaudelta opiskeliaj nostaa opintotukea.
Opiskelijan pitää seurata tuljaan ja palauttaa mahdollissti liikaa saavansa  tuet tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Kun opinnot ovat päättyneet, Kela voi maksaa pienituloiselle opintolainan korot korkoavustuksena.

Korkeakoulututkinnon määräajassa suorittanut voi saada verotuksen opintolainavähennyken tai opintolaina hyvityksen, joka voi olla jopa kolmasosa opintolainasta.

maanantai 10. syyskuuta 2018

EI PÄÄSYÄ KEHITTELYPELIIN

Tänään mieltäni närästää ja todella paljon se, että pelailen ajankulukseni neljää eri kehittely eli kaupunki/maaseutu rakennuspeliä.
Tänään useasta kokeilusta huolimatta, en ole onnistunut niihin mihkään pääsemään, jotta voisin
pelata, ja samalla saada peliäni/kaupunkiani paremmaksi.
Tuntuu oudolta, kun maksan 10 megan kiinteästä adsl-laajakaistasta ja olen käynyt alan liikkeessä eli tietokoneohjelmia myyvässä osatmassa virus/palomuuri ohjelman Securitaksen.
Tässä kohtaa kypsyy koko muija.