maanantai 16. toukokuuta 2016

CELIA KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Seuraavaksi jaan teille Celia-kirjaston tiedotteen. Varmasti kaikkein tärkein niistä on käyttösäännöt ja niiden noudattaminen. 


Valppautta Celian aineiston käyttösääntöjen noudattamiseen


Viime aikoina on tullut esiin useita tapauksia, joissa Celian aineistoa on käytetty käyttösääntöjen vastaisesti. Lainattua aineistoa on mm. luovutettu muille tai myyty edelleen kirpputorilla tai verkossa.

Siksi lienee hyvä kerrata Celian aineiston käyttösääntöjä. Käyttösääntöjen mukaan sekä Celian cd-levyt että ladatut kirjatiedostot on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Levyt ja tiedostot on hävitettävä käytön jälkeen. Niistä ei ole luvallista kerätä omia kotikirjastoja eikä levyjä tai tiedostoja saa vaihdella muiden käyttäjien kanssa. Aineistoa ei ole myöskään tarkoitettu omaisten käyttöön.

Rekisteröityessäsi Celian palveluiden käyttäjäksi sitoudut käyttösääntöjen noudattamiseen. Sääntöjen tahallinen rikkominen voi johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen ja rikosilmoitukseen. Tahallinen väärinkäyttö on kaikkien käyttäjien kannalta erittäin ikävää, koska se voi tekijänoikeudellisista syistä vaarantaa tai vaikeuttaa Celian palveluiden tarjoamista ylipäätään.

Celian käyttösäännöissä todetaan väärinkäytösten seuraamuksista seuraavasti:

"Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla ainoastaan lukemisesteisen henkilön henkilökohtaiseen käyttöön. Aineiston luovuttaminen muille tai jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan alkuperäinen käyttäjä voidaan tunnistaa.

Jos Celian tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus. Celian käyttösääntöjen tahallinen tai toistuva rikkominen johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen."

Käyttösääntöihin voi tutustua kokonaisuudessaan Celian verkkosivuilla:

www.celia.fi/palvelut/kayttosaannot/

Toivon kaikilta käyttäjiltä valppautta käyttösääntöjen noudattamisen suhteen!


Minna von Zansen
Celia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti