torstai 21. huhtikuuta 2016

INVALIDIVÄHENNYS

Invalidivähennykseen on oikeus, jos vamman tai sairauden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus B, johon on merkitty haitta-aste, sen alkamisajankohta ja tieto haitan pysyvyydestä. Jatkossa verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on toimitettava verohallinolle uusi lääkärintodistus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia, ellei lääkärintodistuksella haitta-astetta osoiteta suuremmaksi. Henkilö säilyttää oikeutensa senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta, joten sen saa myös eläketulosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa ansiotulosta. Lisätietoja saa verohallinnolta ja www.vero.fi.
(Lähde: Näkövammaisen palveluopas 2016)

Muuten, tarkistakaapa, että oma invalidivähennyksenne on huomioitu veroehdotuksessanne.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti