lauantai 1. helmikuuta 2020

VEROTTAJAN HYVÄKSYMÄT TYÖMATKAKORVAUKSET 2020

Vähennys oman auton käytön mukaan

Voit vähentää matkakulut oman auton käytön mukaan laskettuna vain, jos auton käyttöön on jokin seuraavista perusteista:
 • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä.
 • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla yhteensä vähintään 3 kilometriä. Esimerkiksi jos kävelymatkasi kotoa pysäkille on kaksi kilometriä ja matkan määränpäässä kävely pysäkiltä työpaikallesi on myös kaksi kilometriä, on kävelymatka yhdensuuntaisella matkalla yhteensä neljä kilometriä.
 • Odotusaika (ei siis matkustusaika) meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään 2 tuntia.
 • Matkasi alkaa tai päättyy klo 00.00 - 05.00 välisenä aikana.
Huomaathan, että verotuksessa ei hyväksytä matkoja oman auton kustannusten mukaan esimerkiksi näillä perusteilla:
 • Oma auto on nopeampi kuin julkinen kulkuneuvo.
 • Tarvitset työssäsi autoa.
 • Viet lapsen päivähoitoon tai kouluun työmatkalla.

Kuinka paljon matkakuluvähennystä saa muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan?

Muuta kuin julkista kulkuneuvoa käytettäessä matkakuluvähennysten määrät 2019 ja 2020 lasketaan seuraavilla summilla:
 • oma auto 0,25 e/km
 • työsuhdeauto 0,19 e/km
 • moottoripyörä 0,16 e/km
 • mopo 0,09 e/km
 • polkupyörä 85,00 e/vuosi
Esimerkki: Kangasalla asuva Markku käy töissä Orivedellä koko vuoden ajan. Markku kulkee työpaikalle omalla autolla, koska Kangasalan ja Oriveden välillä ei ole hänen työaikaansa sopivaa julkista liikennettä ollenkaan. Edestakaista matkaa tulee 80 km päivässä.
Markku voi vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut oman auton mukaan. Hän on vuoden aikana normaalisti lomalla yhden kuukauden, joten vähennys lasketaan 11 kuukauden ajalta. Kuukaudessa on keskimäärin 22 työpäivää.
Markun matkakulut ovat vuodessa 11 kk x 22 pv x 80 km x 0,25 e/km = 4 840e.
Jos Markku tekisi kaksi päivää kuukaudessa etätöitä kotoa käsin, silloin Markun matkakulut olisivat vuodessa 11 kk x 20 pv x 80 km x 0,25 e/km = 4 400 e.

Matkakulujen omavastuu vuonna 2020 on 750 euroa

VEROTTOMAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2020


verovapaat matkakustannusten korvaukset

poimintoja kalenterivuodelta 2020

Km-korvaus oman auton käytöstä 2020 
 oma auto 0,43 EUR/km
 lisämatkustajat/matkustaja +0,03 EUR/km
 perävaunu +0,07 EUR/km
 asuntovaunu +0,11 EUR/km
 taukotupa tms. +0,22 EUR/km
Käyttöetuauto 0,10 EUR/km
Ateriakorvauksen enimmäismäärät 2020 
 yksi ruokailu 10,75 EUR
 kaksi ruokailua 21,50 EUR
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.
Kotimaan päivärahat 2020 
 kokopäiväraha (10-  h) 43,00 EUR
 osapäiväraha  (6-10 h) 20,00 EUR
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuoro- kauden yli 6 tunnilla, voidaan tältä vajaalta matkavuorokaudelta maksaa kokopäiväraha. Jos ylitys on vähintään 2 tuntia, osapäiväraha on verovapaa.
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

copyright


lauantai 11. tammikuuta 2020

KELAN PUHELINNUMEROITA

Puhelinnumeroita Kelaan:
Asumisen tuet 020 692 201
Eläkeasiat 020 692 202
Kuntoutus 020 692 205
Toimeentulotuki 020 692 207
Työttömyysajan tuet 020 692 210
Vammaistuet ja vammaiskortti 020 692 211


ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUEN KOROTUS 1.1.2020

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

VAMMAISETUUKSIIN KOROTUKSIA 1.1.2020 ALKAEN

Pieniä korotuksia vammaisetuuksiin
Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2020 alkaen:

Alle 16-vuotiaan vammaistuki:
perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi
korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi
ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi

16 vuotta täyttäneen vammaistuki:
perusvammaistuki 93,05 euroa/kuukausi
korotettu vammaistuki 217,13 euroa/kuukausi
ylin vammaistuki 421,03 euroa/kuukausi

Eläkettä saavan hoitotuki:
perushoitotuki 71,21 euroa/kuukausi
korotettu hoitotuki 155,15 euroa/kuukausi
ylin hoitotuki 328,07 euroa/kuukausi

veteraanilisä 107,49 euroa/kuukausi

perjantai 3. tammikuuta 2020

KOTIMAAN PÄIVÄRAHAT 2020

Kotimaan päivärahat 2020
Työmatkan kestoaikaKotimaan verovapaan päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha)20 €
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)43 €
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– vähintään 2 tunnilla20 €
Ateriakorvauksen eninmäismäärä on 10,75 euroa. Tällöin edellytetään ettei henkilölle makseta päivärahaa, eikä tällä ole mahdollisuutta ruokailla tavanomaisella ruokailupaikallaan.
Kilometrikorvaus säilyy ennallaan eli 43 senttiä.

OPISKELIJOIDEN TUKIIN MUUTOKSIA

Opintorahan huoltajakorotus suurenee 25 eurolla. Huoltajakorotus on 100 e/kk tammikuusta 2020 alkaen. Opintotuen vapaaehtoisten palautusten määräaika lyhenee kuukaudella. Tukivuoden 2019 palautukset on maksettava viimeistään 30.4.2020.

Lisäksi tammikuusta 2020 alkaen kaikki ulkomailla opiskelevat, sekä vuokralla asuvat voivat saada opintotuen asumislisää 210 e/kk.